Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Header2017.jpg

Opstapdetails

 

Bijna is het zover. Dinsdag 21 mei zal de vijfde editie van Slag op de Schelde gehouden worden. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door tal van sponsors, partners, deelnemers en gasten waaronder u, wat wij enorm waarderen, nogmaals dank hiervoor! Ook dit jaar is er weer een Markt op de Schelde aan boord van de Denick2 en nieuw dit jaar een sommelier wedstrijd. 

Markt op de Schelde is speciaal voor sponsors, partners, deelnemers en gasten opgezet om te netwerken en de mogelijkheid te bieden producten te presenteren en te laten proeven. 

Let op, er zijn verschillende programma's. Bekijk uw programma hieronder:

 
 

Gebruik voor al je Facebook en Twitter berichten rondom Slag op de Schelde:

#SodS17