Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Header.jpg

Voorwaarden

Wedstrijdreglement:

•  De volledige omschrijving van je gerecht (voorgerecht grootte) dient vóór de eerder aangegeven datum in ons bezit te zijn.

•  Alleen volledige aanmeldingen komen in aanmerking voor selectie.

•  In de schriftelijke voorronde worden door Rutger en Hans uit de inzendingen (ontdaan van naam en bedrijf) 6 kandidaten
geselecteerd om aan de finale van de wedstrijd deel te nemen.

•  Geselecteerde kandidaten krijgen bericht dat zij in de finale zitten. 

•  Het is van belang om de juiste wijn/cocktail-spijscombinatie te creëren.

•  Ga uit van 20 te maken gerechten.

•  Het gerecht mag uit meerdere componenten bestaan, echter wel op 1 bord.

•  Het serviesgoed of presentatiemateriaal dien je zelf te verzorgen en mee te nemen.

•  Jouw persoonlijke tijdsindeling wordt toegezonden, eerder kun je niet in de keuken aan boord.

•  We rekenen op onderlinge collegialiteit bij het gebruik van de keuken en het te realiseren tijdsschema.

•  Het gerecht zoveel mogelijk voorbereid meenemen, opdat het alleen nog gedresseerd dient te worden. Kleine kookhandelingen kunnen à la minute.

•  De winnaar krijgt een prijzenpakket en wordt vermeld op de aspergebokaal die bij het Katseveer staat en blijft.

•  Fotomateriaal gemaakt door de organisatie is rechtenvrij voor publicatie.

•  De genodigden van de pers die aanzitten bepalen los van de vakjury de persprijswinnaar, 
deze beslissing is bindend en staat buiten discussie.

•  De vakjury kiest de winnaar, deze beslissing is bindend en staat buiten discussie.

•  Heel veel succes!